Ghost of a Tale je verzija bajke glodavaca Metal Gear Solid

Riječ na vrhu svačijih brkova u Ghost of a Tale je pogrešna. Prilijepljuje se za kraj rečenica koje su šapnula dva lopovska miša: Bezobrazni ti. Čuvar štakora koji uživa u kartanju iskašljava je kroz zalogaje ribe i peciva: Ostavi me na miru.