Zakrpa RimWorld alpha 15 dodaje upute i lijekove - hrpe droga

Najnovije ažuriranje RimWorlda želi olakšati život kolonistima, pružajući igračima lijep vodič, nekoliko priručnih alata i pružajući kolonistima pristup mnoštvu različitih droga. Sad se mogu pretvarati da nisu na neprijateljskoj zemlji koja ih želi ubiti. Pazite na potencijalno kobni oglas

RimWorld se prodaje u više od milijun primjeraka

Kraj razvoja za graditelja svemirskih kolonija RimWorld je na vidiku, ali još uvijek postoji još nekoliko prekretnica za igru ​​prije nego što se sve kaže i učini. Kao što je, na primjer, platinasto. Pogledajte na PC-u sve najbolje igre u pijesku.