Pregled mora bez sunca

Moj brod proguta tamniji od crnog ocean. Trebao je to biti običan trgovinski posao, prevoženje izgubljenih duša i paukove svile preko podzemnog mora, natrag u Pali London, viktorijansku metropolu koju su šišmiši vukli ispod zemlje. Ali pretjerao sam, predaleko sam putovao u potrazi

Nova borba u stvarnom vremenu Sunless Sea-a napušta pristanište

More bez sunca veliko je staro vrijeme, čak i kad je krajnje uznemirujuće - nautička avantura u podzemnom, viktorijanskom moru. Igra se sastoji od prikupljanja priča i istraživanja krajnje bizarnog svijeta, ali ima i borbe. Bilo je preusmjereno i pametno, ali u konačnici izvršenje je bilo